U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.
    EUROTOP  
NIEUWS  | TEGENSPRAAK  | SUPPLEMENT  | AGENDA  | ARCHIEF  | ADVERTENTIES  | SERVICE 


Europese Top in Amsterdam

S c h a k e l s


Eurotop
Amsterdam
Nederland EU-voorzitter
Euro
Europese Beweging
Europees Parlement
Europese CommissiePolitie pakt 300 demonstranten op bij Eurotop
Door onze Amsterdamse redactie
AMSTERDAM, 16 JUNI. De Amsterdamse politie heeft afgelopen nacht driehonderd zich 'autonomen' en 'chaoten' noemende extreem-linkse punkers aangehouden. De arrestanten, voornamelijk buitenlanders, zijn naar huizen van bewaring in het hele land gebracht.

De politie zette de groep demonstranten bij de Eurotop vast op grond van artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht, dat deelname aan een criminele organisatie strafbaar stelt. De advocaat mr. M. Wijngaarden, die een aantal arrestanten bijstaat, noemt het optreden van justitie ,,bespottelijk''. Hij spreekt van ,,een noodgreep om potentiële lastpakken een paar dagen van de straat te houden''. Justitie hanteert het wetsartikel alleen omdat de plek waar de arrestanten demonstreerden, niet onder de noodverordening die tijdens de top in delen van de stad geldt, valt, meent hij. Hij wil bij de rechter-commissaris onmiddellijke invrijheidsstelling eisen.

Volgens de politie maakten zeker veertien van de 300 arrestanten zich de afgelopen dagen schuldig aan openlijke geweldpleging. Dat constateerde justitie aan de hand van foto's en video-opnamen. Justitie past wellicht binnen veertien dagen snelrecht op hen toe, maar overweegt ook de buitenlanders de grens over te zetten.

Bidden, demonstreren en dicussiëren voor een sociaal Europa: belangstellenden kwamen het afgelopen weekeinde tijd te kort om de vele bijeenkomsten in Amsterdam aan de vooravond van de EU-top bij te wonen. Gisteravond werd een oecumenische gebedsdienst gehouden voor gerechtigheid, vrede en welzijn in Europa. De dienst was georganiseerd door de Raad van Kerken. Op verschillende plaatsen, zoals de Beurs van Berlage en de Oude Kerk, kraakten deelnemers aan discussiebijeenkomsten kritische noten over 'Brussel', waar volgens hen besluiten worden genomen in een sfeer die wordt gekenmerkt door gebrek aan democratische speelruimte.

Vanochtend kwamen ruim honderd mensen samen op het Weteringcircuit om onder het motto 'Een dier is geen aardappel' te demonstreren voor de rechten van het dier in Europa. Zaterdag verzamelden zich tienduizenden demonstranten op de Dam voor de mars voor een sociaal Europa. Het plein veranderde in een zee van rode vlaggen waaronder die van de Vierde Internationale. ,,Ik wist niet dat die nog bestond'', aldus een verbaasde toeschouwer. De Nederlandse sectie van het Comité voor een Arbeidersinternationale was ruim vertegenwoordigd.

Pagina 3: Italianen mogen Amsterdam niet in

Op de Dam waren zaterdag ook socialistische en communistische afgevaardigen uit Duitsland, Italië, Spanje en Groot-Brittannië aanwezig. Tientallen Renault-arbeiders uit België lieten met luide stem van zich horen.

Bij het Weteringplanstoen kwam het tot een kort treffen met de politie. Stenen vlogen door de lucht waarop agenten met de platte pet zich terugtrokken. Hun plaatsen werden snel door ME'ers ingenomen. Op het Leidseplein werd een pinautomaat van een bank vernield. Bij het hoofdbureau van politie werd een busje omvergegooid, waarna de ME in actie kwam. Een groot aantal Eurovlaggen werd van de masten gehaald en vernietigd.

Op de Dam verspreidde zich het bericht dat 150 Italianen de toegang tot de stad werd ontzegd. Zij maakten deel uit van een groep van 900 demonstranten die per trein waren gekomen. De 150 hadden zich volgens de politie schuldig gemaakt aan vernielingen in de trein. Zaterdagavond gingen de Italianen met veel oponthoud naar hun land terug, omdat ze regelmatig aan de noodrem trokken.

Vrijdag ontving burgemeester Patijn in het stadhuis een grote groep 'Euro-wandelaars'. Velen waren geruime tijd onderweg geweest. De wandelaars werden ontvangen met koffie, thee en frisdrank. ,,Alleen de taartjes ontbreken'', aldus een stadhuisbode. Voor de meegekomen honden stond water gereed. Patijn prees de wandelaars die hij begroette als ,,de eerste delegatie'' die Amsterdam in het kader van de top aandeed. ,,Ik ben het met u eens dat Europa niet alleen economisch mag zijn. De sociale dimensie mag niet uit het oog verloren worden'', aldus Patijn.

(NRC Handelsblad / Voorpagina 16 juni 1997)

NRC Webpagina's
16 juni 1997

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) JUNI 1997