U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 1995-2001. Bezoek ook de de huidige site.
    EUROTOP  
NIEUWS  | TEGENSPRAAK  | SUPPLEMENT  | AGENDA  | ARCHIEF  | ADVERTENTIES  | SERVICE 


Europese Top in Amsterdam

S c h a k e l s


Eurotop
Amsterdam
Nederland EU-voorzitter
Euro
Europese Beweging
Europees Parlement
Europese Commissie'Werk' al langere tijd doel van EU
Door een onzer redacteuren
ROTTERDAM, 16 JUNI. Europa moet een sociaal hart krijgen. Dat is de eis van veel demonstranten die dit weekeinde in Amsterdam tegen de Eurotop protesteerden.

Toch heeft 'Europa' zich vanaf het begin bezig gehouden met bijvoorbeeld de werkgelegenheidspolitiek. Zo werd er bij het Verdrag van Rome (1957) een sociaal fonds in het leven geroepen dat mede tot doel had werknemers die hun baan verloren door de concurrentie met industrieën in andere Europese landen een nieuwe opleiding te geven.

Ook bij de structuurfondsen, die tot doel hebben de armere regio's in de Unie te helpen, heeft werkgelegenheid altijd een rol van betekenis gespeeld. Doel van de fondsen is immers om de randvoorwaarden voor economische groei (infrastructuur, communicatievoorzieningen en dergelijke) te scheppen, zodat de arme regio's aantrekkelijker worden voor investeerders en er dus meer werkgelegenheid wordt gecreëerd. En zelfs het Verdrag van Maastricht zelf, waar de demonstranten tegen protesteerden, was mede bedoeld om de werkgelegenheid te stimuleren: een stringent begrotingsbeleid, gecombineerd met lage inflatie en lage rente, wordt door veel economen gezien als noodzakelijke voorwaarde voor duurzame economische groei.

(NRC Handelsblad / Binnenland 16 juni 1997)

NRC Webpagina's
16 juni 1997

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl) JUNI 1997