NIEUWS  TEGENSPRAAK  SUPPLEMENT  DOSSIERS  ARCHIEF  ADVERTENTIES   SERVICE

Dichter des Vaderlands

Poet Laureate

Gedichten

Interviews

Favoriet gedicht

Archief

Links

Verkiezing Dichter des Vaderlands

Door een onzer redacteuren
AMSTERDAM, 27 AUG. Poetry International, NRC Handelsblad en de NPS organiseren gezamenlijk een verkiezing voor de 'Dichter des Vaderlands'. Deze dichter zal om de vijf jaar worden aangewezen en van tijd tot tijd een nationale gebeurtenis in verzen omzetten. Dit naar analogie van de 'Poet Laureate', die in Groot- Brittannië benoemd wordt door de Koningin. In Groot-Brittannië geven zijn werk en functie regelmatig aanleiding tot verhitte discussies, wat dit jaar opnieuw bleek toen er naar een opvolger voor de overleden hofdichter Ted Hughes werd gezocht. Hij werd uiteindelijk opgevolgd door Andrew Motion.

Ook voor de Nederlandse 'Dichter des vaderlands' zal er naar verwachting werk genoeg zijn. De vijftiende Elfstedentocht, een kroonprinselijk samenwoningscontract, de inwijding van een nieuw waterwerk, een tweede plaats van het Nederlands voetbalelftal - gelegenheden genoeg voor de Dichter des Vaderlands om pen of pc in beweging te zetten.In Groot- Brittannië kreeg de Poet Laureate tot voor een kort een jaarlijkse toelage van 165 pond en een vat met witte port, in Nederland wordt gedacht aan een Nederlands honorarium: een kunstwerk, eens per maand een ruimhartig boeket, plaatsing van de vaderlandse gedichten in het Cultureel Supplement, en wellicht een geldbedrag.

De Nederlandse Dichter des Vaderlands wordt niet benoemd door de Kroon of het parlement, maar democratisch verkozen. Daartoe kan een ieder zijn stem uitbrengen, via een bon in het Cultureel Supplement van vandaag of via een in het CS genoemde website.

Daar kan ook worden gestemd voor het mooiste Nederlandse gedicht, een competitie waarvoor in het Cultureel Supplement 76 suggesties worden gegeven.

De uitslag van beide verkiezingen wordt, aan de vooravond van de Eerste Landelijke Gedichtendag, op 26 januari 2000 bekendgemaakt in een door Joost Prinsen gepresenteerd televisieprogramma van de NPS.

NRC Webpagina's
27 augustus 1999

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC Handelsblad