C O L U M N S  
NIEUWS  |  TEGENSPRAAK   |  SUPPLEMENT   |  AGENDA   |  ARCHIEF   |  ADVERTENTIES   |  SERVICE  

DE DRAAD
Eerder verschenen
columns

De column De Draad verschijnt vijf keer
per week.
Lees De Draad en

schrijf Tom Rooduijn rooduijn@nrc.nl

JL HELDRING
HJA HOFLAND
YOUP VAN 'T HEK
KAREL KNIP
ELSBETH ETTY
ROEL JANSSEN


T O M   R O O D U I J N


25 februari 1999

Heksenjagers (3)


Als hoofdmotief voor haar actie (zie De Draad van gisteren en eergisteren) noemt Karin Spaink haar overtuiging dat de Nuremberg Files, hoe weerzinwekkend ook, niet in strijd zijn met de vrijheid van meningsuiting. Op deze site wordt volgens haar namelijk niet aangezet tot het gebruik van geweld tegen abortusartsen. Over de exactheid van de kopie van de Nuremberg Files, die ze op haar eigen homepage zette, doet de publiciste geheimzinnig: ,,Hoe kunnen ze weten dat ik niet met de namen en adressen heb gerommeld'', schrijft ze in Het Parool, ,,en vermijden dat ze hun eigen medestanders overhoop schieten als ze mijn gegevens gebruiken?'' Waarmee ze toegeeft wat ze eerder ontkende: dat de in de Nuremberg Files opgenomen mensen wel degelijk vogelvrij zijn.

Ook in een item dat 'Middageditie' vandaag aan de actie van Spaink wijdde, werd, in navolging van Spaink op haar homepage, vermeld dat de Files in de Verenigde Staten op last van de rechter van internet zijn 'verbannen'. Wie zich van het tegendeel wil overtuigen, leze De Draad van dinsdag - inclusief link naar het gruwelkabinet van Neal Horsley. Spainks actie maakt een nogal onbezonnen indruk. De publiciste wierp zelfs, in haar stukje in Het Parool en vandaag weer in Middageditie, in de strijd dat de anti-abortusfanatici niet eens de plaats Neurenberg kunnen spellen (,,Dat de correcte spelling Nürnberg is, weten ze kennelijk niet''). Even op internet zoeken met het trefwoord The Nuremberg Trial en Spaink had geweten dat het naziproces waarnaar The Nuremberg Files refereert niet anders (en dus correct) is gespeld.

Spaink vindt het uitmaken van abortusartsen voor nazi's blijkbaar vallen binnen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting. In dat geval zou ze ook een kopie aan haar homepage kunnen toevoegen van de site van de 'Franciscan Friars of the Immaculate', waarvan ik, eveneens uit protest, de link niet in dit stukje plaats. Hier wordt, geïllustreerd met dezelfde druipende bloedbalkjes als op de Nuremberg Files, minutieus uiteengezet waarom Margaret Sanger, oprichter van Planned Parenthood, even slecht is als Hitler. Citaten uit een artikel van Sanger uit 1922, waarin een geboortecontrole wordt geprofeteerd die nu wereldwijd gangbaar is, worden gelegd naast citaten uit 'Mein Kampf' waarin wordt betoogd dat voorkomen moet worden dat 'onvolmaakte mensen' zich voortplanten. Het verstrekken van voorbehoedsmiddelen in ontwikkelingslanden wordt in deze uiteenzetting gelijk gesteld aan de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. ,,Laten we ons verheugen op de dag'', besluit deze tekst, ,,dat klinieken van Planned Parenthood zijn veranderd in holocaustmuseums.''

,,Je mag zelfs zeggen:'', beweerde Spaink in Middageditie, ,, 'Ik vind dat deze mensen gedood mogen ...' - of zelfs 'moeten worden'.'' Volgens de publiciste zou het verslijten van abortusartsen voor nazisten en moordenaars in een gedrukte publikatie ongemoeid zijn gebleven. Spaink meent dat op internet de vrijheid om iets controversieels te beweren juridisch enger wordt opgevat dan in de 'echte wereld'. Ik denk dat juist het tegendeel het geval is. Terwijl 'Mein Kampf' op internet volop verkrijgbaar is, werd vorig jaar een marktkoopman door een Amsterdamse rechter veroordeeld voor het te koop aanbieden van dit boek. (Die koopman had overigens hetzelfde motief als Karin Spaink: 'De mensen moeten van dit verderfelijk gedachtengoed kennis kunnen nemen.')

Het verschil: op het Waterlooplein vormen dit soort geschriften een uitzondering.

    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl)