C O L U M N S  
NIEUWS  |  TEGENSPRAAK   |  SUPPLEMENT   |  AGENDA   |  ARCHIEF   |  ADVERTENTIES   |  SERVICE  

DE DRAAD
Eerder verschenen
columns

De column De Draad verschijnt vijf keer
per week.
Lees De Draad en

schrijf Tom Rooduijn rooduijn@nrc.nl

HJA HOFLAND
YOUP VAN 'T HEK
KAREL KNIP
ELSBETH ETTY
ROEL JANSSEN


T O M   R O O D U I J N15 april 1998

Theo Thijssen on line


Een paar jaar geleden dreigde het pandje Eerste Leliedwarsstraat 16 in de Amsterdamse Jordaan te worden gesloopt. Een aantal literair-historisch bewuste Amsterdammers kwam daartegen in het geweer, omdat het bleek te gaan om het geboortehuis van de schrijver Theo Thijssen (1879 - 1943).

Wie bekend is met leven en werk van Thijssen, weet dat het decor van zijn boeken voor een belangrijk deel samenvalt met dat van zijn bestaan. Net als Kees de Jongen, titel van zijn bekendste boek, groeide Thijssen op in de Jordaan - en daar leerde hij later ook de opgroeiende jongetjes kennen omdat hij er onderwijzer was. Als je op de stoep van zijn geboortehuis gaat staan, zie je aan het eind van de straat, aan de overkant van de Prinsengracht, de Westertoren: belangrijke factor in het leven van Thijssens personages.

De sloop van het pand kon, niet in de laatste plaats door felle proteststukjes van Journaille (alias Jan Vrijman) in Het Parool, worden verijdeld. Nu is op de begane grond van Eerste Leliedwarsstraat 16 een Theo Thijssen-museum gevestigd. De bezorger van Het Verzameld Werk van Thijssen, Peter-Paul de Baar, wees mij op de aanwezigheid op Internet van dit behartenswaardige initiatief.

,,Ach, het is natuurlijk maar wat amateuristisch gefrut tussendoor'', mailt De Baar relativerend, ,,mijn html-kennis beperkt zich tot een absoluut minimum. Maar van Thijssen weet ik gelukkig iets meer. En als 'bezorger' van Thijssens werk heb ik gelukkig al bijna zijn hele oeuvre op mijn harde schijf staan, dus dat scheelt weer heel wat typewerk (het invoegen van html-codes voor alinea's, vetjes e.d. daargelaten).''

Binnenkort, belooft De Baar, komt de 'zwembadpas-passage' uit Kees op het net, ,,al is het maar ter bevordering van de Algemene Ontwikkeling van de gemiddelde surfer!'' De Thijssen-bezorger doelt op de zo mogelijk meest ontroerende scène uit Kees de Jongen, waarin de hoofdpersoon oefent op dit zich iets voorover gebogen over het trottoir spoeden - de armen daarbij gestrekt achterover gooiend. Ooit zag ik de acteurs Hans Dagelet en Wim van der Grijn deze beroemde Nederlandse tred tot toneelkunst verheffen in de gelijknamige voorstelling, geregisseerd door Peter Oosthoek.

Het Theo Thijssen Museum wordt gerund door de particuliere Stichting Theo Thijssen en overeind gehouden door bezoekers en donerende Thijssen-fans. De site is nog in opbouw, meldt De Baar; er moeten nog plaatjes bij en daarvoor moet hij nog ,,een FTP-programmaatje versieren''.

Het aardigste van de Thijssen-site is dat een van Thijssens romans, 'Schoolland', er wekelijks als feuilleton wordt gepubliceerd - net als de auteur dat zelf in eerste instantie in zijn blad 'School en Huis' deed. Wie het hele verhaal achter elkaar wil lezen, moet echter hetboek kopen, want oude afleveringen worden steeds gewist. (http://members.tripod.com/~theothijssen)

Peter-Paul de Baar is ook medeverantwoordelijk voor de site van het maandblad 'Ons Amsterdam', een bijna 50-jarig publiekstijdschrift over Amsterdam vroeger en nu. De site geeft informatie over de inhoud van het nieuwste nummer, maar ook uit de jaargangen van de afgelopen halve eeuw, vaak uitgekozen met een actuele aanleiding. ,,Reden om de site dagelijks te raadplegen'', schrijft De Baar, ,,is dat je er iedere dag kan lezen wat er precies (of bijna precies) 25 en 50 jaar geleden in Amsterdam gebeurde. Die informatie is ontleend aan onze bladrubriek '25 & 50'. Dankzij medewerking van een bevriende wizzkid is de homepage nog aardig geïllustreerd ook.''

(http://www.angelfire.com/wy/onsamsterdam)

De Baar wil nog twee andere tips kwijt:

Behr de Ruiter maakte geanimeerde panorama's van bijzondere plekken in Amsterdam (Dam, Nieuwmarkt en Spui), door ingenieus breedbeelddi''s aan elkaar te monteren: http://www.cwi.nl/~behr/PanoramaNL/Panorama.html

Dezelfde De Ruiter ontwierp ook een visueel aantrekkelijke Amsterdam-quiz: 'Hoe goed ken je Amsterdam?': http://www.cwi.nl/~behr/Amsterdam/

Peter-Paul de Baar heeft in elk geval één karaktereigenschap gemeen met Kees de Jongen: die liet vreemdelingen ook graag delen in zijn liefde voor de stad.


    Bovenkant pagina

NRC Webpagina's © NRC HANDELSBLAD (web@nrc.nl)